96.výročie založenia Podporného pohrebného združenia na Slovensku

/ / PPZ Aktuality

O pár dní, presne 11.3.2024,  si pripomenieme už 96.výročie založenia Podporného pohrebného združenia na Slovensku – ústredie Betliar, ktoré vzniklo v ťažkých podmienkach veľkej celosvetovej hospodárskej krízy.

Spomínajme a nezabúdajme na hodnoty, ktoré nás spájajú, ako je spolupatričnosť, súdržnosť, dôvera, solidarita, humanita, vzájomná pomoc a podporovanie sa.

Rozsvieťme sviece, nech pripomínajú svetlo nášho života a zároveň nech sú spomienkou na všetkých, ktorí opustili naše rady.