95.výročie založenia Podporného pohrebného združenia na Slovensku

/ / PPZ Aktuality

Naše Združenie dňa 11.3.2023 oslávilo už 95.výročie svojho založenia.

Zakladajúca schôdza Združenia sa uskutočnila dňa 11.marca 1928. Zišlo sa na nej 60 občanov obce Betliar, ktorí sa rozhodli si založiť bez rozdielu vierovyznania a národnosti Pohrebné podporné združenie na Slovensku. Členovia Správnej rady, Dozornej rady a zamestnanci PPZ si uctili pamiatku zakladateľa Júliusa Koššutha, jeho nasledovateľov, aj všetkých zosnulých členov, zapálením sviec pri ich hroboch a centrálnom pamätníku na cintoríne v Betliari.

Myšlienka zakladateľov, a to vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o dôstojný pohreb zosnulého člena žije ďalej. Veríme,  že  toto posolstvo  sa zachová aj pre nasledujúce generácie, ako odkaz solidarity, súdržnosti, spolupatričnosti a humanity.  Do ďalších rokov si preto zaželajme, pevné zdravie, dobré nápady, správne rozhodnutia, trpezlivosť a  veľa síl,  aby  sme sa zišli aj pri 100. výročí založenia nášho Združenia.