Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Štipka histórie

Zakladajúca schôdza nášho Združenia sa uskutočnila dňa 11.marca 1928 v ťažkých podmienkach veľkej hospodárskej krízy. Zišlo sa na nej 60 občanov obce Betliar, ktorí sa rozhodli si založiť bez rozdielu vierovyznania a národnosti Pohrebné podporné združenie na Slovensku. Zakladajúcimi členmi boli Betliarčania, a to: Július Koššuth, Ján Macko, Juraj Ďurman, Karol Kanaba, Pavel Gampe a Mária Miklóšiková.
Cieľom bolo pomôcť pozostalej rodine a zabezpečiť slušný pohreb zosnulému členovi. Tento cieľ zostal zachovaný do dnešných dní. Na tejto významnej schôdzi prítomní schválili program združenia,stanovy a zvolili výbor, ktorý zabezpečoval všetky organizačné práce a finančné záležitosti.

Niekoľko zaujímavostí zo starých čias

Naši zakladatelia sa pravidelne stretávali a z každej schôdze spísali zápisnicu. Okrem hodnotenia bežnej činnosti a hospodárenia Ústredia a odbočiek, sú v nich zapísané aj rôzne želania, prosby a odkazy pre budúce generácie.

Jedným zo želaní zakladateľov bolo aby Ústredie spolku, t.j. nášho Združenia, bolo počas celej jeho existencie v obci Betliar.

Každý príhovor, každé Valné zhromaždenie, každú členskú schôdzu, každé zasadnutie v našom Združení začíname oslovením „bratia a sestry“. Nie je to náhoda. Takto si to želali zakladatelia. Ich myšlienkou nebolo len vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o dôstojný pohreb zosnulého člena, ale aj aby sa členovia Združenia k sebe správali ako rodina, aby boli v prípade potreby súdržní, aby si ctili jeden druhého, aby sa navzájom podporovali a pomáhali si, aby sa tešili z úspechu brata, sestry.

V dnešnej uponáhľanej dobe je potrebné si pripomenúť aj tento odkaz, zamyslieť sa a šíriť ho ďalej.

Zakladajúca listina PPZ z 11.3.1928

0

Založené v roku

0

odbočiek po celom Slovensku

0

členov

0

rokov spolu s vami

Copyright © 2023-2024 - Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar
Všetky práva obsahu tejto stránky sú vyhradené. Vytvorilo: INMAD s.r.o.

HORE