Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Niečo o nás

Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar

... je občianskym združením, ktoré pracuje na princípoch solidarity, súdržnosti, spolupatričnosti a humanity. Predmetom našej činnosti je poskytovanie pohrebnej podpory pozostalým alebo osobám zabezpečujúcim pohreb zosnulých členov, v prípade, že si svoje povinnosti riadne plnili v zmysle Stanov a Organizačného poriadku Združenia.

Našim členom sa môže stať občan Slovenskej republiky a Európskej únie vo veku od 18 rokov do 55 rokov na základe vyplnenej a podpísanej členskej prihlášky, bez rozdielu národnosti, vierovyznania, rasy, vzdelania, bez skúmania zdravotného stavu, bez akejkoľvek diskriminácie.

V mestách a obciach vykonávajú našu činnosť odbočky.

Na Slovensku máme zriadených 215 odbočiek (viď zoznam).

Copyright © 2023-2024 - Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar
Všetky práva obsahu tejto stránky sú vyhradené. Vytvorilo: INMAD s.r.o.

HORE